مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

معاینات ادواری

معاینات ادواری طب کار

معاینات ادواری

معاینات دوره ای یکی از شناخته ترین نوع معاینات شغلی طب کار می باشد می باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین (اغلب یکساله) انجام می شود.   

نکات مهم در این معاینات

 • تشخیص زودرس بیماری ها و عوارض ناشی از کار
 • توصیه برای تغییر شغل یا محدود کردن کار افراد بیمار
 • تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران (که یکی از اهداف مهم معاینات ادواری به حساب می آید)
 •   ارزیابی روش های کنترل و پیشگیری
 • جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیردار

لزوم انجام معاینات ادواری طب کار

انجام معاینات طب کار و از جمله معاینات ادواری و معاینات بدو استخدام یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی است که بر اساس ماده ۹۲ قانون کار، انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.

در یک برنامه سلامت شغلی، با شناخت و آگاهی کامل از محیط کار، فرآیندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور در محیط کار و تاثیر این عوامل بر سلامت شاغلین، معاینات دوره ای طب کار با هدف تشخیص، درمان و بازتوانی به موقع بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار انجام می‌شود.

معاینات ادواری طب کار
معاینات ادواری در مرکز طب کار سلامت سام پارس

اهداف معاینات دوره ای

اهداف انجام معاینات ادواری طب کار را می توان به صورت کلی در موارد ذیل خلاصه نمود:

 • تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات دوره ای پزشکی (حداقل سالی یکبار)
 • شناسایی به موقع بیماری های شغلی و مداخله موثر
 • قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی و روانی آنان به دنبال معاینه دوره ای صورت می گیرد.
 • دستاوردهای معاینات پزشکی دوره ای
 • آگاهی از اثرات منفی شرایط کاری بر سلامت شاغلین در معاینات ادواری ایجاد می شود.
 • تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی
 • درمان به موقع بیماریها با هزینه کمتر درمان برای کارفرما
 • پیشگیری از پیشرفت بیماریهای موجود و ارتقای سلامت کارکنان
 • جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری و در نتیجه بهبود سلامت کل مجموعه
 • توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار پس از انجام معاینات دوره ای صورت می گیرد.
 • ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی کاستن از میزان غیبت شاغلین و افزایش رضایت شغلی شاعلین یکی از مهم ترین اهداف معاینات ادواری به حساب می آید.

مرکز طب کار سلامت سام پارس آماده ارائه کلیه خدمات طب کار و معاینات شغلی به سازمان ها، ارگان ها و مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها می باشد در صورت داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze